Wózki widłowe

Kursy z zakresu obsługi wózków widłowych

Ponadto organizujemy kursy z zakresu obsługi wózków widłowych (jezdniowych).

Zakres kursu obejmuje obsługę:

– wózków jezdniowych podnośnikowych, specjalizowanych
– wózków jezdniowych, unoszących
– wózków jezdniowych, podnośnikowych
– wózków jezdniowych
– wózków jezdniowych naładownych
– bezpiecznej wymiany butli

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku
operatora wyżej wymienionych urządzeń.

Uczestnik otrzymuje po pozytywnie zdanym egzaminie stosowne zaświadczanie, jak również istnieje
możliwość uzyskania zaświadczenia klasyfikacyjnego wydanego przez UDT po pozytywnym zdaniu
egzaminu przed komisją.

Kurs przeprowadzany jest zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.