Usługi PPOŻ

Oferta, gaśnice i sprzęt ppoż., hydranty, itd.

 • Proponujemy współpracę doraźną:
 • przeglądy i naprawy gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • przeglądy drzwi przeciwpożarowych
 • szkolenia wstępne i okresowe zawierające tematykę ppoż.
 • ocena i dokumentacja ryzyka powstania wybuchu
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
 • przeglądy warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzegania przepisów pożarowych
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ich aktualizacja
 • dobór i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych oraz odpowiedniej instrukcji
 • opracowywanie planów ewakuacyjnych
 • sprzedaż gaśnic
 • sprzedaż znaków BHP, ewakuacyjnych  i ppoż., oraz instrukcji ppoż.

Proponujemy Państwu między innymi nadzór ppoż, w ramach którego wykonujemy zadania inspektora ppoż. w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba.