Pierwsza pomoc

Oferujemy także, przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ocena bezpieczeństwa i ocena stanu poszkodowanego;
  • Zasady wzywania pomocy;
  • Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) osoby dorosłej oraz dzieci;
  • Pozycja bezpieczna;
  • Postępowanie w przypadku: zawału, wstrząsu, udaru mózgu, oparzeń, ataku epilepsji,
    zadławienia, omdlenia, zatrucia;

W części praktycznej szkolenia do ćwiczeń wykorzystywany jest fantom, osoba prowadząca szkolenia
jest certyfikowanym instruktorem pierwszej pomocy.

Każdy z uczestników naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu i zdobycie
wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.