Ochrona środowiska

Prowadzimy działania polegające doradztwie przy zbieraniu, transporcie, odzysku  i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

 • sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
 • sprawozdawczość związana z opakowaniami
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska jakim jest wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • sporządzanie raportów – KOBiZE
 • przygotowywanie dokumentacji do pozwoleń i zgłoszeń wymaganych w zakresie ochrony środowiska
 • sporządzanie raportów w BDO

​Pomagamy w planowaniu:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów
 • ograniczanie ilość odpadów
 • jak ograniczać negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko
 • zgodność z zasadami ochrony środowiska odzysk
 • zgodność z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi